نمونه سوالات آیین نامه رانندگی موتورسیکلت

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی موتورسیکلت
4.6/5 - (42 امتیاز)

سلام خدمت همراهان عزیز سایت موتورسل در این بخش 5 دوره از نمونه سوالات بسیار مهمی که در آزمون آیین نامه موتورسیکلت( دریافت گواهینامه موتور سیکلت) را گردآوری کرده ایم.


این سوالات از مهمترین سوالاتی است که در آزمون آیین نامه رانندگی می آید، و شما می توانید با خواندن آن ها یک مرحله از گرفتن گواهینامه موتور سیکلت خود را پشت سر بگذارید. و بعد از آن وارد مرحله آزمون عملی دریافت گواهینامه موتور سیکلت شوید.

مقالات پیشنهادی:

نکات طلایی خرید موتورسیکلت

نکات مهم افزایش طول عمر موتور

 

قیمت ابزار آلات پر کاربرد

   

قیمت روز موتورسیکلت

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی موتورسیکلت بخش (1)

تست 1: چرا راکب موتور سیکلت هنگام تصادف در معرض آسیب پذیری بیشتری می باشد؟

الف- سرعت زیاد موتورسیکلت

ب- سرعت زیاد خودرو

ج- حفاظ کمتر موتورسیکلت

د- عدم استفاده از کلاه ایمنی

جواب صحیح: گزینه ی حفاظ کمتر موتورسیکلت

     
   

تست 2: میزان مناسب آزادی یا سفتی زنجیر چرخ باید چه مقدار باشد؟

الف- ۱۵ میلیمتر

ب- ۱۰ میلیمتر

ج- ۲۵ میلیمتر

د- ۱۰ میلیمتر

جواب صحیح: گزینه ی ۱۵ میلیمتر

تست 3: چراغ نور پایین موتورسیکلت باید تا چه مسافتی را روشن نماید؟

الف- 30 متر

ب- 35 متر

ج- 60 متر

د- 150 متر

جواب صحیح: گزینه ی 35 متر

تست 4: چرا باید از لباس های مخصوص موتور سواری با رنگ روشن استفاده کرد؟

الف- مقاومت بیشتر نسبت به رنگ تیره

ب- راحتی بیشتر نسبت به رنگ تیره

ج- زیبایی بیشتر نسبت به رنگ تیره

د- جلب توجه سایر رانندگان به خود و موتورسیکلت

جواب صحیح: گزینه ی جلب توجه سایر رانندگان به خود و موتورسیکلت

تست 5: بدترین نوع آسیب در تصادف موتورسیکلت از ناحیه … و … می باشد؟

الف- دست و پا

ب- سر و گردن

ج- سر و قفسه سینه

د- سر و پا

جواب صحیح: گزینه ی سر و گردن

تست 6: طبق قوانین و مقررات، موتور سواری بدون استفاده از … ممنوع است؟

الف- دستکش مخصوص

ب- کلاه ایمنی کلاه ایمنی

ج- عینک مخصوص

د- کفش مخصوص موتور سواری

جواب صحیح: گزینه ی کلاه ایمنی

تست 7: کدام قطعه ولتاژ باتری را تا چند هزار برابر افزایش و سپس به شمع انتقال می دهد؟

الف- وایر شمع

ب- باتری

ج- دینام

د- کوئل

جواب صحیح: گزینه ی کوئل

تست 8: کلاه ایمنی استاندارد باید حداقل تا … درجه به هر طرف، تأمین میدان دید نماید؟

الف- 45

ب- 180

ج- 360

د- 105

جواب صحیح: گزینه ی 105

تست 9: چراغ نور بالا موتورسیکلت باید تا چه مسافتی را روشن نماید؟

الف- 30 متر

ب- 35 متر

ج- 60 متر

د- 150 متر

جواب صحیح: گزینه ی 150 متر

تست 10: تایرهای موتورسیکلت باید نزدیک به … میلیمتر آج داشته باشند؟

الف- یک

ب- دو

ج- یک و نیم

د- دو و نیم

جواب صحیح: گزینه ی یک

تست 11: صدای بوق موتورسیکلت باید حداقل از فاصله … شنیده شود؟

الف- ۱۰۰ متری

ب- ۷۰ متری

ج- ۵۰ متری

د- ۳۰ متری

جواب صحیح: گزینه ی ۳۰ متری

تست 12: آسیب پذیرترین اعضا در موتور سواری عبارت اند از: …؟

الف- دست ها، پاها، سر

ب- چشم ها، دست ها، بینی

ج- کمر، پاها، سر

د- سر و دست ها

جواب صحیح: گزینه ی دست ها، پاها، سر

تست 13: جک بغل و وسط موتورسیکلت به ترتیب دارای … و … پایه می باشد؟

الف- یک و دو

ب- دو و یک

ج- دو و دو

د- یک و سه

جواب صحیح: گزینه ی یک و دو


نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی موتورسیکلت بخش 2

  1. وظیفه کلاچ، قطع و وصل ارتباط میان …… و ….می باشد.
    ۱- بلوک موتور و چرخ ها
    ۲- بلوک موتور و گیربکس
    ۳- زنجیر چرخ و چرخ‌ها
    ۴- بلوک موتور و زنجیر چرخ

جواب صحیح: گزینه 1

2-بدترین نوع آسیب در تصادف موتورسیکلت از ناحیه …… و …… می باشد.
۱- دست و پا
۲- سر و گردن
۳- سر و قفسه
۴- سر و پا

جواب صحیح: گزینه 2

3-کدام قطع ولتاژ باتری را تا چند هزار برابر افزایش و سپس به شمع انتقال می دهد؟
۱- وایر شمع
۲- باتری
۳- دینام
۴- کوئل

جواب صحیح: گزینه 4

4-کلاه ایمنی استاندارد باید حداقل تا ……. درجه به هر طرف، تامین میدان دید نماید.
۱- ۴۵
۲- ۱۸۰
۳- ۳۶۰
۴- ۱۰۵

جواب صحیح: گزینه 4

5-چراغ نور پایین موتور سیکلت باید تا چه مسافتی را روشن نماید؟
۱- ۳۰ متر
۲- ۳۵ متر
۳- ۶۰ متر
۴- ۱۵۰ متر

جواب صحیح: گزینه 2

6-چرا باید از لباس های مخصوص موتورسواری با رنگ روشن استفاده کرد؟
۱- مقاومت بیشتر نسبت به رنگ تیره
۲- راحتی بیشتر نسبت به رنگ تیره
۳- زیبایی بیشتر نسب به رنگ تیره
۴- جلب توجه سایر رانندگان به خود و موتورسیکلت

جواب صحیح: گزینه 4

7- طبق قوانین و مقررات، موتورسواری بدون استفاده از ……….ممنوع است.
۱- دستکش مخصوص
۲- کلاه ایمنی
۳- عینک مخصوص
۴- کفش مخصوص موتورسواری

جواب صحیح: گزینه 2

8-چراغ نور بالا موتورسیکلت باید تا چه مسافتی را روشن نماید؟
۱- ۳- متری
۲- ۳۵ متری
۳- ۶۰ متری
۴- ۱۵۰ متری

جواب صحیح: گزینه 4

9-تایرهای موتورسیکلت باید نزدیک به …..میلمتر آج داشته باشد.
۱- یک
۲- ۲
۳- یک و نیم
۴- دو نیم

جواب صحیح: گزینه 1

10-صدای بوق موتورسیکلت باید حداقل از فاصله …….شنیده شود.
۱- ۱۰۰متری
۲- ۷۰ متری
۳- ۵۰ متری
۴- ۳۰ متری

جواب صحیح: گزینه 4

11-آسیب پذیرترین اعضا در موتورسواری عبارت اند از:……..
۱- دست ها، پاها، سر
۲- چشم ها، دست ها، بینی
۳- پاها، سر
۴- سرو دست ها

جواب صحیح: گزینه 1

12-جک بغل و وسط موتورسیکلت به ترتیب دارای ……… و …….. پایه می باشد.
۱- یک و دو
۲- دو و یک
۳- دو و دو
۴- یک و سه

جواب صحیح: گزینه 1

13-معمولا کلید های چراغ های جلو و سمت …. و کلیدهای چراغ های راهنما در سمت ……… فرمان می باشد.
۱- راست – چپ
۲- چپ – راست
۳- چپ- چپ
۴- راست – راست

جواب صحیح: گزینه 1

14-کلاه ایمنی استاندارد، کلاهی است که دارای ………. باشد.
۱- مقاومت
۲- طلق جلو
۳- وزن کم
۴- مجوز سازمان ملی استاندارد ایران

جواب صحیح: گزینه 4

15-چرا راکب موتورسیکلت هنگام تصادف در معرض آسیب پذیری بیشتری می باشد؟
۱- سرعت زیاد موتورسیکلت
۲- سرعت زیاد خودرو
۳- حفاظ کمتر موتورسیکلت
۴- عدم استفاده از کلاه ایمنی

جواب صحیح: گزینه 3

16-شما با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت در یک جاده مرطوب در حال رانندگی هستید، فاصله شما با اتومبیل جلوئی چند طول اتومبیل باید باشد؟

1. 4 طول اتومبیل

2. 2 طول اتومبیل

3. 6 طول اتومبیل

4. 5 طول اتومبیل

جواب صحیح: گزینه 3

17-در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی در وسز تقاطع …..؟

1. متوقف می شوید.

2. برای تخلیه تقاطع به راه خود ادامه می دهید.

3. بلافاصله ترمز کرده، با دنده عقب در پشت خط عابر متوقف می شوید.

4. بدون رعایت حق تقدم می توان عبور کرد

جواب صحیح: گزینه 2

18-شما در هنگام رانندگی در شهر مجارز هستید حداکثر سرعتی معادل:

1. ۶۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی ۵۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی ۲۰ کیلومتر معابر محلی

2. ۶۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی ۵۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی ۳۰ کیلومتر معابر محلی

3. ۵۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی ۵۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی ۳۰ ککیلومتر معابر محلی

4. ۶۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی ۴۰ کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی ۲۰ کیلومتر معابر محلی

جواب صحیح: گزینه 2

19-کاربرد روش دو ثانیه برای چیست؟

1. محاسبه زمان

2. تخمین مسافت با وسیله جلویی

3. تست موتورر

4. مورد 1 و 2

جواب صحیح: گزینه 2


نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی موتورسیکلت بخش 3

تست ۱: پدال دنده معمولی موتورسیکلت ها دارای چند حالت می باشد؟

الف) ۵ حالت

ب) ۴ حالت

ج) ۳ حالت

د) ۷ حالت

جواب درست

الف) ۵ حالت

تست ۲: نام حالت اول سوئیچ استارت چیست؟

الف) START

ب) ON

ج) ACC

د) LOCK

جواب درست

د) LOCK

تست ۳: کلید بوق در کدام قسمت موتورسیکلت ممکن است قرار گرفته باشد؟

الف) بر روی فرمان

ب) اهرم های جانبی فرمان

ج) کنار نمایشگر کیلومتر

د) موارد ۱ و ۲

جواب درست

د) موارد ۱ و ۲

تست ۴: با چرخاندن غربیلک فرمان می توان …………..

الف) جهت حرکت موتورسیکلت را تغییر داد

ب) موتورسیکلت را روشن کرد

ج) مسیر حرکت را کوتاه کرد

د) هیچکدام

جواب درست

الف) جهت حرکت موتورسیکلت را تغییر داد

تست ۵: در شرایط بارندگی و لغزندگی راه، فاصله زمانی خود را با خودرو جلویی به بیش از … افزایش دهید؟

الف) ۲ ثانیه

ب) ۳ ثانیه

ج) ۴ ثانیه

د) ۵ ثانیه

جواب درست

ب) ۳ ثانیه

تست ۶: حساس و میزان نبودن ترمز پایی …. جزو جرایم رانندگی می باشد؟

الف) یک نقص جزئی می باشد

ب) بلا مانع است

ج) نقص فنی نمی باشد

د) نقص فنی محسوب می شود

جواب درست

د) نقص فنی محسوب می شود

تست ۷: معیوب بودن سیستم تعلیق موتورسیکلت چه عواقبی را ایجاد می نماید؟

الف) سیستم هدایت موتورسیکلت دچار اختلال می شود

ب) تماس میان تایرها و سطح جاده حفظ نخواهد شد

ج) ارتعاشات زیادی را به بدنه موتورسیکلت و سرنشینان آن تحمیل خواهد نمود

د) تمامی موارد صحیح است

جواب درست

د) تمامی موارد صحیح است

تست ۸: نقص در جلوبندی چه مشکلی ایجاد می کند؟

الف) افزایش مصرف سوخت

ب) عدم کارکرد درست موتور

ج) سخت شدن کنترل و فرمان پذیری خودرو

د) ضعیف شدن باطری و سیستم برقی

جواب درست

ج) سخت شدن کنترل و فرمان پذیری خودرو

تست ۹: سوار کردن کودکان … در جلوی موتورسیکلت ممنوع است؟

الف) کمتر از ۷ سال

ب) کمتر از ۱۰ سال

ج) کمتر از ۱۲ سال

د) در هر سنی

جواب درست

د) در هر سنی

تست ۱۰: لرزش فرمان در سرعت های بالا نشانه چیست؟

الف) بالانس نبودن چرخ ها

ب) کم یا زیاد بودن باد تایرها

ج) تنظیم نبودن موتور

د) همه موارد

جواب درست

الف) بالانس نبودن چرخ ها

تست ۱۱: پدال دنده و یا اهرم دنده به طور مستقیم با کدام قطعه و یا قطعات درگیر می باشد؟

الف) گیربکس

ب) دیفرانسیل

ج) جعبه دنده

د) موارد ۱ و ۳

جواب درست

د) موارد ۱ و ۳

تست ۱۲: کدام قطعه در موتورسیکلت صحت سلامت یا عدم سلامت بخش های مهمی مانند جلوبندی و وضعیت فرمان پذیری را آشکار می نماید؟

الف) چرخ ها

ب) فرمان

ج) کمک فنرها

د) هیچکدام

جواب درست

ب) فرمان

تست ۱۳: تمام وسایل نقلیه در میدان باید از سمت … حرکت کنند و از سمت … خارج شوند؟

الف) راست – چپ

ب) چپ – راست

ج) چپ – چپ

د) راست – راست

جواب درست

د) راست – راست

تست ۱۴: در شرایط جوی با میدان دید محدود چگونه می توان اطمینان کنید که سایر رانندگان قادر به رؤیت شما هستند؟

الف) چراغ های نور پایین را روشن کنید

ب) نزدیک به کنار جاده حرکت کنید

ج) چراغ های مه شکن عقب را روشن کنید

د) با فاصله کمی از خودرو جلویی حرکت کنید

جواب درست

الف) چراغ های نور پایین را روشن کنید

تست ۱۵: انتقال نیرو در سیستم ترمز عقب توسط …………… انجام می شود.

الف) لنت

ب) سیم های فلزی

ج) پدال ترمز

د) روغن ترمز

تست ۱۶: وظیفه سیستم …………… ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو است.

الف) دیفرانسیل

ب) گیربکس

ج) کلاچ

د) محورها و پدال گاز

جواب درست

ب) گیربکس

تست ۱۷: اتومبیلی جلوی شما از یک فرعی بیرون می آید چکار باید انجام داد؟

الف) با شتاب از کنار او عبور کنید

ب) چراغ داده و پشت سر او قرار بگیرید

ج) با سرعت از کنارش گذشته و بوق بزنید

د) از سرعت خود کاسته و آماده توقف شوید

جواب درست

د) از سرعت خود کاسته و آماده توقف شوید

تست ۱۸: منظور از انتخاب مسیر درست برای گردش چیست؟

الف) پیش از گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید

ب) پس از گردش باید در مسیر قرار بگیرید

ج) هنگام گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید

د) استفاده از راهنما پیش از گردش

جواب درست

الف) پیش از گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید

تست ۱۹: وظیفه سیم ترمز (سیم فلزی) چیست؟

الف) روشن کردن چراغ خطر

ب) انتقال نیرو در سیستم موتور

ج) انتقال نیرو در سیستم ترمز

د) همه موارد

جواب درست

ج) انتقال نیرو در سیستم ترمز

تست ۲۰: هنگام گردش و تغییر مسیر با موتورسیکلت در راهی که دارای خط کشی است، از چه فاصله ای باید راهنما زد؟

الف) ۱۰۰ متری

ب) ۱۵۰ متری

ج) ۷۰ متری

د) ۳۰ متری

جواب درست

الف) ۱۰۰ متری

تست ۲۱: حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در ………. است؟

الف) توجه به ترافیک شهری

ب) توجه به پیچ جاده

ج) توجه به فرمان پلیس

د) تصمیم گیری به موقع

جواب درست

د) تصمیم گیری به موقع

تست ۲۲: در حرکت گروهی موتورسیکلت ها در جاده، فاصله ایمن را بنابر قانون …. رعایت کنید؟

الف) دو ثانیه

ب) سه ثانیه

ج) پنج ثانیه

د) حق تقدم عبور

جواب درست

الف) دو ثانیه

تست ۲۳: حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در ………. است؟

الف) توجه به ترافیک شهری

ب) توجه به پیچ ها در جاده

ج) عدم اجرای فرامین پلیس

د) تصمیم گیری به موقع

جواب درست

د) تصمیم گیری به موقع

تست ۲۴: کلاچ گرفتن باعث کدام یک از موارد زیر می شود؟

الف) کنترل راننده به حرکت و جهت موتورسیکلت کم می شود

ب) کنترل راننده به حرکت و جهت موتورسیکلت بیشتر می شود

ج) پیچیدن به طرفین سخت تر می شود

د) تأثیری ندارد

جواب درست

الف) کنترل راننده به حرکت و جهت موتورسیکلت کم می شود

تست ۲۵: تابلوهای با زمینه قهوه ای به چه معناست؟

الف) جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی و تفریحی

ب) جاده های اولیه یا مسیر قبلی

ج) مسیر بزرگراه ها

د) مسیر فرعی و غیر اصلی

جواب درست

الف) جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی و تفریحی

تست ۲۶: از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود؟

الف) دنده

ب) ترمز

ج) کلاچ

د) موارد ۱ و ۲

جواب درست

الف) دنده

تست ۲۷: حمل بار به معنای اصطلاحی آن برای موتورسیکلت …. ؟

الف) مجاز است

ب) مجاز نیست

ج) در حد متعارف مجاز است

د) قانونی برای آن تعریف نشده است

جواب درست

ب) مجاز نیست

تست ۲۸: کاتالیست به چه منظوری تعویض می گردد؟

الف) حفظ محیط زیست، سلامت خود و دیگران

ب) افزایش سرعت و شتاب موتورسیکلت

ج) جلوگیری از مصرف بی رویه سوخت

د) هیچکدام

جواب درست

الف) حفظ محیط زیست، سلامت خود و دیگران

تست ۲۹: منظور از تقاطع کور تقاطعی است که … و به همین دلیل دارای میدان دید مناسب نیست؟

الف) گوشه های آن فاقد انحنا مناسب است

ب) فاقد چراغ راهنمایی است

ج) فاقد خط کشی عرضی است

د) همه موارد

جواب درست

الف) گوشه های آن فاقد انحنا مناسب است

تست ۳۰: اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید؟

الف) در طول روز

ب) در شرایط اضطراری

ج) زمانی که به آزمایش رانندگی رفته اید

د) هیچ وقت

جواب درست

د) هیچ وقت


نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی موتورسیکلت بخش 4

تست ۱: رنگ تابلوهای راهنمای مسیر در بزرگراه ها چیست؟

الف) سبز

ب) سبز و مشکی

ج) زرد

د) آبی

جواب درست

الف) سبز

تست ۲: رنگ تابلوها در بزرگراه ها و آزادراه ها به ترتیب … و … می باشد؟

الف) سبز آبی

ب) قرمز آبی

ج) سبز قرمز

د) آبی سبز

جواب درست

الف) سبز آبی

تست ۳: حساس و تنظیم نبودن ترمز پایی جز جرائم رانندگی می باشد؟

الف) بلا مانع است

ب) نقص جزئی می باشد

ج) نقص فنی محسوب می شود

د) نقص فنی نمی باشد

جواب درست

ج) نقص فنی محسوب می شود

تست ۴: در آزادراه ها میخ های زرد چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود؟

الف) در باند کاهش و افزایش سرعت

ب) بین شانه خاکی و باند اصلی

ج) بین هر دو باند مجاز

د) در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر

جواب درست

د) در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر

تست ۵: روغن موتور می بایست هر چند وقت یکبار تعویض گردد؟

الف) حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر

ب) ماهی یکبار

ج) سه ماه یکبار

د) هنگام تعویض روغن ترمز

جواب درست

الف) حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر

تست ۶: سیستم کلاچ رابط میان … و … است؟

الف) موتور – گیربکس

ب) موتور – چرخ عقب

ج) گیربکس – سیستم ترمز

د) کلاچ – سیستم ترمز

جواب درست

الف) موتور – گیربکس

تست ۷: خط ممتد، دوبله، مقطع، هاشور، زیگزاگ، انواع خطوط …. هستند؟
الف) عرضی

ب) طولی

ج) الف و ب

د) ترکیبی

جواب درست

ب) طولی

تست ۸: رنگ سیاه و سفید در علائم راهنمایی و رانندگی به چه معناست؟

الف) راهنمای اماکن مذهبی و اخباری

ب) اخباری و گردشگری

ج) دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها

د) هیچکدام

جواب درست

ج) دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها

تست ۹: چه زمانی تایرها نیاز به تعویض دارند؟

الف) هر سال یکبار

ب) ارتفاع آج به کمتر از ۲ میلیمتر برسد

ج) ارتفاع آج به کمتر از ۱ میلیمتر برسد

د) ارتفاع آج به کمتر از ۳ میلیمتر برسد

جواب درست

ب) ارتفاع آج به کمتر از ۲ میلیمتر برسد

تست ۱۰: در یک تقاطع در حال رانندگی هستید با چراغ قرمز چشمک زن مواجه می شوید چه کار می کنید؟

الف) به رفتن ادامه می دهید.

ب) ایست کرده و با رعایت حق تقدم عبور می کند.

ج) با احتیاط و سرعت کم می روید.

د) توقف می کنید و منتظر چراغ سبز می شوید.

جواب درست

ب) ایست کرده و با رعایت حق تقدم عبور می کند.

تست ۱۱: خطوطی که در مدخل تقاطع یا در محل معینی از راه ها برای عابر پیاده به آن خطوط …. می گویند؟

الف) طولی

ب) عرضی

ج) ممتد

د) مقطع

جواب درست

ب) عرضی

تست ۱۲: روغن جعبه دنده (گیربکس یا واسکازین) می بایست در هر چند کیلومتر پیمایش تعویض گردد؟

الف) هر ۳۰ هزار کیلومتر

ب) هر ۲۰ هزار کیلومتر

ج) هر ۴۰ هزار کیلومتر

د) هر ۶۰ هزار کیلومتر

جواب درست

الف) هر ۳۰ هزار کیلومتر

تست ۱۳: در چه زمانی توصیه می گردد فیلتر روغن تعویض شود؟

الف) هر بار تعویض روغن

ب) هر ۲۰ هزار کیلومتر

ج) هر ۱۵ هزار کیلومتر

د) هر ۱۰ هزار کیلومتر

جواب درست

د) هر ۱۰ هزار کیلومتر

تست ۱۴: راه محلی چگونه راهی می باشد؟

الف) خیابان های شریانی فرعی را به اصلی متصل می کند

ب) کوچه ها را به خیابان های شریانی اصلی متصل می کند

ج) کوچه ها را به خیابان های شریانی فرعی متصل می کند

د) خیابان های فرعی را به خیابان های اصلی متصل می کند

جواب درست

ج) کوچه ها را به خیابان های شریانی فرعی متصل می کند

تست ۱۵: در صحنه تصادفی جهت کمک توقف کرده اید کدام مورد را انجام می دهید؟

الف) افراد زخمی را گرم و در محل راحتی قرار می دهید

ب) افراد زخمی را وادار به راه رفتن می کنید

ج) محل را فوراً ترک می کنید

د) به افراد زخمی نوشیدنی می دهید

جواب درست

الف) افراد زخمی را گرم و در محل راحتی قرار می دهید

تست ۱۶: وضعیت باد تایرها هر چند وقت یکبار می بایست مورد بررسی قرار گیرد؟

الف) هر ماه یکبار

ب) هر سه ماه یکبار

ج) هر ۶ هزار کیلومتر

د) هفته ای یکبار

جواب درست

د) هفته ای یکبار

تست ۱۷: در مبحث علائم عبور و مرور کدام رنگ مفهوم مناطق تفریحی و گردشگری را بیان می کند؟

الف) قرمز

ب) آبی

ج) قهوه ای

د) زرد

جواب درست

ج) قهوه ای

تست ۱۸: سیستم انتقال قدرت دارای چند قسمت اصلی می باشد؟

الف) دو قسمت اصلی

ب) چهار قسمت اصلی

ج) سه قسمت اصلی

د) پنج قسمت اصلی

جواب درست

ج) سه قسمت اصلی

تست ۱۹: سیستم هدایت و فرمان پذیری در چه زمانی معیوب می باشد؟

الف) هنگامی که فرمان دارای خلاصی نباشد

ب) خلاصی فرمان بیش از حد مجاز باشد

ج) خلاصی آن حدود ۲ یا ۳ سانتی متر باشد

د) موارد ۱ و ۲

جواب درست

د) موارد ۱ و ۲

تست ۲۰: بعد از گیربکس، قدرت به طور مستقیم بین چرخ های محرک تقسیم می شود؟

الف) صحیح است

ب) غلط است، بلکه ابتدا وارد موتور می شود

ج) غلط است بلکه ابتدا وارد دیفرانسیل می شود

د) هیچکدام

جواب درست

ج) غلط است بلکه ابتدا وارد دیفرانسیل می شود

تست ۲۱: کدام قطعه از ورود بخارهای بنزین به فضای آزاد جلوگیری می کند؟

الف) فیلتر هوا

ب) فیلتر بنزین

ج) کنیستر

د) کاتالیست

جواب درست

ج) کنیستر

تست ۲۲: کنیستر هر چند وقت یکبار نیاز به تعویض دارد؟

الف) با هر بار تعویض روغن موتور

ب) هر شش ماه یکبار

ج) هر سال یکبار

د) هر دو سال یکبار

جواب درست

د) هر دو سال یکبار

تست ۲۳: در باتری های آبی سالم میزان آب باتری چه زمان مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد؟

الف) هر ۵ هزار کیلومتر

ب) هر ۱۰ هزار کیلومتر

ج) هر ۲۰ هزار کیلومتر

د) هر ۱۵ هزار کیلومتر

جواب درست

ب) هر ۱۰ هزار کیلومتر

تست ۲۴: مفهوم تابلوهای مثلثی شکل راهنمایی چیست؟

الف) خطر

ب) احتیاط

ج) ممنوعیت

د) هیچکدام

جواب درست

الف) خطر

تست ۲۵: با فشردن اهرم کلاچ چه اتفاقی می افتد؟

الف) نیرویی به پشت چرخ های محرک منتقل نمی شود

ب) قدرت موتور جهت حرکت بیشتر می شود

ج) انتقال قدرت میان موتور و گیربکس قطع می شود

د) موارد یک و سه

جواب درست

د) موارد یک و سه

تست ۲۶: سیستم هدایت فرمان هر چند وقت یکبار می بایست مورد بازدید قرار گیرد؟

الف) هر سال یکبار

ب) هر ۶ ماه یکبار

ج) هر ۳ ماه یکبار

د) به صورت ماهانه

جواب درست

ب) هر ۶ ماه یکبار

تست ۲۷: برای گردش به چپ از خیابان دو طرفه به یک طرفه از چه فاصله ای باید راهنما بزنیم؟

الف) ۵۰ متری

ب) ۷۰ متری

ج) ۱۰۰ متری

د) ۱۵۰ متری

جواب درست

ج) ۱۰۰ متری

تست ۲۸: در مسیر انتقال قدرت از موتور به چرخ محرک بعد از کلاچ … وجود دارد؟

الف) ترمز

ب) پدال گاز

ج) گیربکس یا جعبه دنده

د) موتور

جواب درست

ج) گیربکس یا جعبه دنده

تست ۲۹: هر موتورسیکلت حداقل دارای چند آینه می باشد؟

الف) یک

ب) سه

ج) دو

د) پنج

جواب درست

الف) یک

تست ۳۰: منظور از خطوط زیگزاگ در حاشیه راه چیست؟

الف) ایستادن روی آن ممنوع

ب) پارک کردن آزاد است

ج) پارک کردن برای مدت کوتاهی مجاز است

د) با سرعت ۲۰ کیلومتر برانید

جواب درست

الف) ایستادن روی آن ممنوع


نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی موتورسیکلت بخش 5

تست ۱: رنگ سیاه و سفید در علائم عبور و مرور چه معنا و مفهومی دارد؟

الف) علامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها

ب) راهنمای مسیر در آزادراه ها

ج) هشدار برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری

د) اداری و آموزشی و خدماتی

جواب درست

الف) علامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها

تست ۲: عقب راندن وسیله نقلیه در آزادراه ها و بزرگراه ها، ورودی و خروجی آن …؟

الف) مجاز است

ب) ممنوع است

ج) با احتیاط می توان عقب رفت

جواب درست

د) هیچکدام

ب) ممنوع است

تست ۳: رانندگان وسایل نقلیه امدادی در چه مواردی مجاز به استفاده از سوت خطر آژیر، زنگ مخصوص و چراغ گردان می باشند؟

الف) در هنگام مواجه با خطر

ب) در همه مواقع

ج) برای انجام مأموریت های مهم و فوری

د) به دلخواه راننده

جواب درست

ج) برای انجام مأموریت های مهم و فوری

تست ۴: کدامیک از موارد زیر نقص فنی محسوب نمی شود؟

الف) نداشتن ترمز جلو در هنگام رانندگی

ب) نداشتن چراغ های جلو و عقب

ج) دود کردن موتور

د) کم بودن باد لاستیک

جواب درست

د) کم بودن باد لاستیک

تست ۵: انتقال نیرو در سیستم ترمز پدالی توسط …. انجام می شود؟

الف) اهرم

ب) سیم های فلزی

ج) روغن ترمز

د) پدال

جواب درست

ب) سیم های فلزی

تست ۶: به هنگام رانندگی در سراشیبی کدام مورد زیر بدلیل پایین نگه داشتن کلاچ و خلاص بودن دنده ایجاد می شود؟

الف) مصرف بنزین بیشتر می شود

ب) موتورسیکلت سرعت می گیرد دنده گذاشتن وسیله سخت می شود

ج) لاستیک ها ساییدگی بیشتر پیدا می کنند

د) موتور سریعتر کار می کند و موتورسیکلت سرعت می گیرد

جواب درست

ب) موتورسیکلت سرعت می گیرد دنده گذاشتن وسیله سخت می شود

تست ۷: کدامیک از کارهای زیر را در پمپ بنزین نباید انجام داد؟

الف) غذا خوری

ب) شستشو

ج) قدم زدن

د) سیگار کشیدن

جواب درست

د) سیگار کشیدن

تست ۸: از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود؟

الف) کلاچ

ب) ترمز

ج) دنده

د) مورد الف و ج

جواب درست

ج) دنده

تست ۹: هنگام نزدیک شدن به پیچ تند در شرایط جاده خیس و یخبندان باید ……….

الف) با دنده خلاص حرکت کنید

ب) از سرعت خود بکاهید و با دنده سنگین حرکت کنید

ج) در تمامی مدت کلاچ را پایین نگه دارید

د) به آرامی ترمز دستی را بکشید

جواب درست

ب) از سرعت خود بکاهید و با دنده سنگین حرکت کنید

تست ۱۰: موتور سواران معمولاً نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیرتر هستند برای اینکه:

الف) نسبت به اتومبیل شتاب بیشتری می گیرند

ب) سرعت آنها از اتومبیل ها سریعتر است

ج) تغییرات سطح راه بر روی آنها تأثیرات بیشتری دارد

د) با سرعت بیشتری پیچ ها را طی می کنند

جواب درست

ج) تغییرات سطح راه بر روی آنها تأثیرات بیشتری دارد

تست ۱۱: کدام قطعه از ورود بخارهای بنزین به فضای آزاد جلوگیری می کند؟

الف) فیلتر هوا

ب) فیلتر بنزین

ج) کنیستر

د) کاتالیست

جواب درست

ج) کنیستر

تست ۱۲: راننده موتورسیکلتی که به گذرگاه هم سطح راه آهن می رسد چکار باید انجام دهد؟

الف) با دقت و مراقبت عبور کند

ب) قبل از مانع توقف کند

ج) با سرعت عبور کند

د) چراغ های خطر را روشن کند

جواب درست

ب) قبل از مانع توقف کند

تست ۱۳: در باتری های آبی سالم میزان آب باتری چه زمان مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد؟

الف) هر ۵ هزار کیلومتر

ب) هر ۱۰ هزار کیلومتر

ج) هر ۲۰ هزار کیلومتر

د) هر ۱۵ هزار کیلومتر

جواب درست

ب) هر ۱۰ هزار کیلومتر

تست ۱۴: چه کسانی قانوناً مجاز به هدایت ترافیک هستند؟

الف) هرکسی که راننده وسیله نقلیه بزرگ را در دنده عقب رفتن کمک و راهنمایی می­کند

ب) هر کسی که در ترافیک مردم را راهنمایی و کمک کند

ج) نیروهای کمکی

د) پلیس راهنمایی، پلیس مدرسه، کارگران تعمیرات جاده ای

جواب درست

د) پلیس راهنمایی، پلیس مدرسه، کارگران تعمیرات جاده ای

تست ۱۵: با فشردن اهرم کلاچ چه اتفاقی می افتد؟

الف) نیرویی به پشت چرخ های محرک منتقل نمی شود

ب) قدرت موتور جهت حرکت بیشتر می شود

ج) انتقال قدرت میان موتور و گیربکس قطع می شود

د) موارد یک و سه

جواب درست

د) موارد یک و سه

تست ۱۶: سیستم هدایت فرمان هر چند وقت یکبار می بایست مورد بازدید قرار گیرد؟

الف) هر سال یکبار

ب) هر ۶ ماه یکبار

ج) هر ۳ ماه یکبار

د) به صورت ماهانه

جواب درست

ب) هر ۶ ماه یکبار

تست ۱۷: چرا کامیون های بزرگ در زمان گردش به راست به سمت چپ متمایل می شوند؟

الف) چون کشنده و یدک از هم جدا هستند

ب) برای اینکه وسیله نقلیه ای از سمت راست نتواند عبور کند

ج) برای ممانعت از نزدیک شدن چرخ های عقب به جدول و رفتن روی آن

د) هیچکدام

جواب درست

ج) برای ممانعت از نزدیک شدن چرخ های عقب به جدول و رفتن روی آن

تست ۱۸: در مسیر انتقال قدرت از موتور به چرخ های محرک بعد از کلاچ … وجود دارد؟

الف) ترمز

ب) پدال گاز

ج) گیربکس یا جعبه دنده

د) موتور

جواب درست

ج) گیربکس یا جعبه دنده

تست ۱۹: هر موتورسیکلت حداقل دارای چند آینه می باشد؟

الف) یک

ب) سه

ج) دو

د) پنج

جواب درست

الف) یک

تست ۲۰: کدامیک از اشکالات زیر خطر تصادف از پشت سر را افزایش می دهد؟

الف) نداشتن کلاه کاسکت

ب) خرابی چراغ خطر دنده عقب

ج) خرابی چراغ ترمز

د) خراب بودن ترمز

جواب درست

ج) خرابی چراغ ترمز

تست ۲۱: دسته دنده معمولی خودروهای سواری دارای چند حالت می باشد؟

الف) ۵ حالت

ب) ۴ حالت

ج) ۳ حالت

د) ۷ حالت

جواب درست

د) ۷ حالت

تست ۲۲: کدامیک از موارد زیر علت تصادف با اتومبیل جلویی است؟

الف) استفاده از نور پایین

ب) عدم توجه کافی به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

ج) نور زرد چراغ های مه شکن

د) چراغ های راهنما

جواب درست

ب) عدم توجه کافی به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

تست ۲۳: ترمز سرویس پایی بر کدام چرخ ها عمل می کند؟

الف) جلو

ب) عقب

ج) تمامی چرخ ها

د) هیچکدام

جواب درست

ب) عقب

تست ۲۴: با چرخاندن فرمان می توان …

الف) جهت حرکت موتورسیکلت را تغییر داد

ب) موتورسیکلت را روشن کرد

ج) مسیر حرکت را کوتاه کرد

د) هیچکدام

جواب درست

الف) جهت حرکت موتورسیکلت را تغییر داد

تست ۲۵: در صورتی که لاستیک موتورسیکلت صاف باشد باعث می شود که هنگام ترمز کردن ….

الف) موتورسیکلت فوراً متوقف شود

ب) موتورسیکلت به موقع توقف ننموده و باعث تصادف می گردد

ج) تأثیری در کیفیت توقف ندارد

د) هیچکدام

جواب درست

ب) موتورسیکلت به موقع توقف ننموده و باعث تصادف می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *